Våra Tjänster

 • Löpande bokföring och databehandling
 • Kund- och leverantörsreskontror
 • Löner
 • Redovisning av moms och uppbördsredovisning
 • Bokslut
 • Bokslutsrapporter enligt  REKO
 • Deklarationer
 • Bolagsbildningar
 • Likvidation av bolag
 • Budget
 • Ekonomisk och skattemässig rådgivning
 • Starthjälp med speedledger

Företagsformer

 • Aktiebolag
 • Handelsbolag/Kommanditbolag
 • Enskilda firmor inklusive jord- och skogsbruk
 • Stiftelser
 • Bostadsrättsföreningar
 • Leader- projekt